• 0322 999 56 86
  • sedef.kuran@gmail.com
Yutma Güçlüğü

Yutma Güçlüğü

  • Yutma Güçlüğü (Disfaji) nedir?

Disfaji yutma güçlüğü için kullanılan tıbbi terimdir. Pek çok hastalık yutma güçlüğüne neden olabilir. Bu nedenle hastalardan iyi bir hikaye almak ve fizik muayene yapmak ayırıcı tanıda çok önemlidir. Yutma güçlüğünün ne zamandır başladığı, ilerleyiş hızı, katı ve sıvı gıdalardaki zorlanma, yutma sırasında öksürük, nefes borusuna kaçış olup olmaması, kilo kaybı, eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır.  Yutma işlevinin düzgün olarak yerine getirilebilmesi için, çeşitli kas ve sinirlerin koordinasyon içinde çalışması, orofarenksde (ağız ve boğaz), yemek borusunda ve midede tıkatıcı bir lezyon olmaması gerekir.   Orofarengeal disfaji: Ağızda ya da boğazda bulunan bir sorundan kaynaklanan yutma güçlüğüdür. Sıklıkla nörolojik bir problem sonrası görülür. Felç, sinirleri ve kasları etkileyen hastalıklar bunlardandır.   

Özofageal disfaji: Yutma güçlüğüne yol açan sorun yemek borusundadır. Burada tıkayıcı bir lezyon, darlık, ya da yemek borusunu etkileyen kas ve sinir hastalıkları söz konusu olabilir.  Yutma güçlüğü olan olgularda mutlaka endoskopi ile inceleme yapılmalı, gereken olgularda özofagus manometrisi, pasaj grafisi ile de değerlendirme yapılmalıdır. Orofarengeal disfajisi olan olgularda nörolojinin değerlendirmesi önemlidir.