• 0322 999 56 86
  • sedef.kuran@gmail.com
Prof. Dr. Sedef Kuran| Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Suner Karakülah Aslı, Carr Brian I, Akkiz Hikmet, Karakülah Gökhan, Üsküdar Oguz, Yalçın Kendal, Kuran Sedef, Tokat Yaman, Yilmaz Sezai, Özakyol Aysegül, Tokmak Salih, Ballı Hüseyın Tugsan, Yücesoy Mehmet, Bahçeci Halil Ibrahim,Ülkü Abdullah,Akçam Atılgan Tolga,Polat Kamil Yalçın,Ekinci Nazım,Sımsek Halıs,Örmecı Necatı,Sonsuz Abdullah,Demir Mehmet,Kılıç Murat,Uygun Ahmet,Demır Alı,Delik Anıl,Arslan Burcu,Doran Fıgen,Altıntas Engın,Temel Tuncer,Bektas Ahmet (2018). C-Reactive Protein And Platelet-Lymphocyte Ratio As Potential Tumor Markers İn Low-Alpha-Fetoprotein Hepatocellular Carcinoma. Oncology, 96(1), 25-32., Doi: 10.1159/000492473 (Yayın No: 4403762)

2. Akkız Hıkmet, Carr Brain, Yalçın Kendal, Guerra Vito, Kuran Sedef, Altıntas Engın, Üsküdar Oguz, Karaogullarından Ümıt, Özakyol Aysegül, Tokmak Salıh, Yücesoy Mehmet, Halıl Ibrahım Bahçecı, Ülkü Abdullah, Akçam Atılgan Tolga,Polat Kamıl Yalçın,Ekıncı Nazan,Sımsek Halıs,Örmecı Necatı,Sonsuz Abdullah,Demır Mehmet,Kılıç Murat,Uygun Ahmet,Ballı Hüseyın Tugsan,Demır Alı,Arslan Burcu,Doran Fıgen (2018). Characterisics Of Hepatocelular Carcinoma Aggrressiveness Factors İn Turkish Patients. Oncology, 1(1), 1-9., Doi: 10.1159/000484564 (Yayın No: 3885824)


3. Akkiz Hikmet, Carr Brian, Kuran Sedef, Karaogullarından Ümıt, Uskudar Oguz, Tokmak Salıh, Arslan Burcu,Doran Fıgen,Balli Huseyin T,Ülkü Abdullah,Akçam Tolga A,Bahçeci Halil İbrahim,Polat Kamil Yalcin,Örmecı Necatı,Sımsek Halıs,Sonsuz Abdullah,Demir Ali,Altıntas Engın (2018). Macroscopic Portal Vein Thrombosis İn Hcc Patients. Canadian Journal Of Gastroenterology And Hepatology, 2018(2018), 1-8., Doi: 10.1155/2018/3120185 (Yayın No:

4330405)

4. Carr Brian I, Akkiz Hikmet, Uskudar Oguz,Y alcin Kendal, Gurera Vito, Kuran Sedef,Karaogullarından Ümıt,Altıntas Engın,Ozakyol Aysegul,Tokmak Salıh,Balli Tugsan (2018). Hcc With Low- And Normal-Serum Alpha-Fetoprotein Levels. Clinical Practice, 15(3), 453-464., Doi: 10.4172/Clinical-Practice.1000393 (Yayın No: 4567689)

5. Suner Karakülah Aslı, Carr Brıan I, Akkız Hıkmet, Üsküdar Oguz, Kuran Sedef, Tokat Yaman,Tokmak Salıh,Ballı Hüseyın Tugsan,Ülkü Abdullah,Akçam Atılgan Tolga,Delık Anıl,Arslan Burcu,Doran Fıgen,Yalçın Kendal,Ekıncı Nazım,Yılmaz Sezaı,Özakyol Aysegül,Yücesoy Mehmet,Bahçecı Halıl Ibrahım,Polat Kamıl Yalçın,Sımsek Halıs,Örmecı Necatı,Sonsuz Abdullah,Demır Mehmet,Kılıç Murat,Uygun Ahmet,Demır Alı,Altıntas Ergın,Karakülah Gökhan,Temel Tuncer,Bektas Ahmet (2018).Inflammatory Markers C-Reactive Protein And Plr İn Relation To Hcc Characteristics. Journal Of Translational Science, 5(3), 1-6., Doi: 10.15761/Jts.1000260 (Yayın No: 4309735)

6. Arslan Hande, Çandar Tuba, Kuran Sedef, Akmansu Sefık Halıt,Kocatürk Sınan (2016).New İnflammatory Parameters İn Laryngopharyngeal Reflux. The Journal Of Laryngology Otology,130(09), 878-882., Doi: 10.1017/S0022215116008653 (Yayın No: 3151656)

7. Akkız Hıkmet,Ersin Akgöllü,Aynur Bekar,Yıldırım Selçuk,Macit Sandıkçı,Ülger Yakup,Berrin Kaya Yalınbas,Kuran Sedef,Üsküdar Oguz (2015). Relationship Between Il28b Gene Rs8099917Polymorphism And Svr İn Turkish Patients With Hepatitis C Virus Genotype 1. Clin Res Hepatol Gastroenterol., 39(6), 711-717., Doi: 10.1016/J.Clinre.2015.02.008. (Yayın No: 2353530)

8. Akçam Atılgan Tolga, Ülkü Abdullah, Rencüzogulları Ahmet, Eray Ismaıl Cem, Kuran Sedef, Aleksis Okoh, Dalcı Kubılay, Yalav Orçun, Parsak Cem Kaan, Sakman Gürhan,Haluk Demiryürek (2015). Antiviral Combination Therapy With Low Dose Hepatitis B Immunoglobulin For The Prevention Of Hepatitis B Virus Recurrence İn Liver Transplant Recipients A Single Center Experience. Transplant Proccedins, 47(5), 1445-1449., Doi: 10.1016/J.Transproceed.2015.04.018. (Yayın No: 2352997)

9. Kuran Sedef, Yasemin Özin, Nessar Gürel, Nesrin Turhan,Nurgül Sasmaz (2014). Is Endorectal Ultrasound Still Usefulfor Staging Rectal Cancer. European Review For Medical And Pharmacological Sciences, 18(19), 2857-2862. (Yayın No: 2360209)

10. Arat Nurcan, Sabite Kacar, Gölbası Zehra,Akdogan Kayhan Meral, Kuran Sedef (2014).Myocardial İntegrated Ultrasonic Backscatter For Early Detection Of Cardiac İnvolvement İn Patients With Wilson Disease. The Turkish Journal Of Gastroenterology, 25(6), 678-684., Doi: 10.5152/Tjg.2014.5949 (Yayın No: 2380293)

11. Akkız Hıkmet , Kuran Sedef, Akgöllü Ersın, Üsküdar Oguz,Bekar Aynur,Bayram Süleyman (2014). The Role Of İnterleukin 28b Gene Polymorphism İn Turkish Patients With Hepatocellular Carcinoma. Annals Of Hepatology, 13(6), 788-795. (Yayın No: 4720864)

12. Parlak Erkan, Erkin Oztas, Selçuk Disibeyaz, Bulent Odemis, Yasemin O Ozin, Kuran Sedef,Zeki Y Kiliç,Ismail H Kalkan,Sasmaz Nurgül,Sahin Burhan (2014). Results Of Endoscopic Treatment For The Management Of Stenotic End To Side Hepaticoduodenostomy. Surgical Laparoscopy, Endoscopy Percutaneous Techniques, 24(6), 502-505., Doi: 10.1097/Sle.0b013e3182937bb2 (Yayın No:2380537)

13. Akkız Hıkmet, Kuran Sedef, Ersin Akgöllü,Üsküdar Oguz,Aynur Bekar,Bayram Süleyman,Yıldırım Selçuk,Ülger Yakup,Berrin Yalınbas Kaya,Mahmut Sansal,Çınar Ercan (2013).Effect Of Pon1 Gene Polymorphisms İn Turkish Patients With Hepatocellular Carcinoma. Meta Gene,1, 93-101., Doi: 10.1016/J.Mgene.2013.09.007 (Yayın No: 2356717)

14. Önal Ibrahım Koral, Parlak Erkan, Akdogan Kayhan Meral, Kuran Sedef, Selçuk Disibeyaz,Öztürk Eda,Ödemis Bülent (2013). Do Aspirin And Non Steroidal Anti İnflammatory Drugs İncrease The Risk Of Post Sphincterotomy Hemorrhage A Case Control Study. Clinics And Research İn Hepatology And Gastroenterology, 37(2), 171-176., Doi: 10.1016/J.Clinre.2012.04.010 (Yayın No: 2360985)

15. Hande Ezeraslan, Çoban Mehmet, Kuran Sedef, Akmansu Sefık Halıt,Coskuner Zısan,Berıat Güçlü Kaan,Canbaloglu Erkan Gülbanu (2012). The Relationship Between Heterotopic Gastric Mucosa İn The Cervical Esophagus And Laryngopharyngeal Reflux. Journal Of Ear, Nose, And Throat, 22(1), 6-11. (Yayın No: 2362212)

16. Önal Ibrahım Koral, Akdogan Kayhan Meral, Erkin Öztas, Balcı Mustafa, Kurt Mevlüt, Sabite Kacar, Kuran Sedef,Nihal Karabiber,Nurgül Sasmaz (2011). Does İnterleukin 18 Play A Role İn The Pathogenesis Of Hepatic Encephalopathy. Hepato-Gastroenterology, 58(156), 497-502. (Yayın No:2363901)

17. Kurt Mevlüt, Akdogan Kayhan Meral,Abdurrahim Sayılır,Kuran Sedef,Özın Yasemın Ö,Arhan Mehmet,Önal Ibrahım Koral,Kekıllı Murat,Beyazıt Yavuz (2010). Effect Of Endoscopic İnjection Therapy With Combined Cyanoacrylate And Lipiodol For Bleeding Gastric Varices A Single Center Experience. Journal Of Digestive Diseases, 11(5), 284-290., Doi: 10.1111/J.1751-2980.2010.00451.X (Yayın No: 2380738)

18. Özın Yasemın,Daglı Ülkü,Kuran Sedef,Sahın Burhan (2009). Manometric Findings İn Patients With İsolated Distal Gastroesophageal Reflux. World J Gastroenterol., 15(43), 5461-5464. (Yayın No: 2380825)

19. Daglı Ülkü,Kuran Sedef,Savas Nurten,Özın Yasemın,Alkım Canan,Atalay Fuat,Sahin Burhan (2009). Factors Predicting Outcome Of Balloon Dilatation İn Achalasia. Digestive Diseases And Sciences, 54(6), 1237-1242., Doi: 10.1007/S10620-008-0493-6 (Yayın No: 2380960)

20. Dısıbeyaz Selçuk,Parlak Erkan,Çıçek Bahattın,Cengız Cem,Kuran Sedef,Oguz Dılek,Güzel Hakan,Sahın Burhan (2008). Anomalous Opening Of The Common Bile Duct İnto The Duodenal Bulb Endoscopic Treatment. Bmc Gastroenterology, 7(1), 26, Doi: 10.1186/1471-230x-7-26 (Yayın No: 2381597)

21. Kılıç Zekı Mesut,Köksal Aydın Seref,Çakal Basak,Nadır Isılay,Özın Yasemın Özderın,Kuran Sedef,Sahin Burhan (2008). Moxifloxacine Plus Amoxicillin And Ranitidine Bismuth Citrate Or Esomeprazole Triple Therapies For Helicobacter Pylori Infection. Digestive Diseases And Sciences, 53(12), 3133-3137., Doi: 10.1007/S10620-008-0285-Z

22. Kılıç Zekı Mesut,Kuran Sedef,Akdogan Kayhan Meral,Çıçek Bahattın,Oguz Dılek,Ödemıs Bülent,Sasmaz Nurgül,Sasmaz Nurgül (2008). The Long Term Effects Of Lamivudine Treatment İn Patients With Hbeag Negative Liver Cirrhosis. Advances İn Therapy, 25(3), 190-200., Doi: 10.1007/S12325-008-0038-6 (Yayın No: 2381253)

23. Arat Nurcan,Kacar Sabıte,Gölbası Zehra,Akdogan Kayhan Meral,Sökmen Y,Kuran

Sedef,Idılman Ramazan (2008). P Wave Dispersion İs Prolonged İn Patients With Wilson S

Disease. World J Gastroenterol., 14(8), 1252-1256. (Yayın No: 2381344)

24. Kuran Sedef,Parlak Erkan,Aydog Gülden,Kacar Sabıte,Sasmaz Nurgül,Özden

Alı,Sahın Burhan (2008). Bile Reflux İndex After Therapeutic Biliary Procedures. Bmc

Gastroenterology, 8(1), 4, Doi: 10.1186/1471-230x-8-4 (Yayın No: 2381410)

25. Savas Nurten,Daglı Ülkü,Ertugrul E,Kuran Sedef,Sahın Burhan (2007). Autoantibody

Profile İn Systemic Sclerosis As A Marker For Esophageal And Other Organ İnvolvement İn Turkish

Populations. Dig Dis Sci., 52(11), 3081-3086. (Yayın No: 2381753)

26. Kacar Sabıte,Uysal S,Kuran Sedef,Daglı Ülkü,Özın Yasemın,Karabulut E,Sasmaz

Nurgül (2007). Transcutaneous Cervical Esophagus Ultrasound İn Adults Relation With

Ambulatory 24 H Ph Monitoring And Esophageal Manometry. World J Gastroenterol., 13(39),

5245-5252. (Yayın No: 2381513)

27. Parlak Erkan,Çıçek Bahattın,Dısıbeyaz Selçuk,Kuran Sedef,Sahın Burhan (2007).

Early Decision For Precut Sphincterotomy İs İt A Risky Preference. Dig Dis Sci., 52(3), 845-851.

(Yayın No: 2381809)

28. Kuran Sedef,Parlak Erkan,Oguz Dılek,Çıçek Bahattın,Disibeyaz Selçuk,Sahin Burhan

(2006). Endoscopic Sphincterotomy İnduced Hemorrhage Treatment With Heat Probe.

Gastroıntestınal Endoscopy, 63(3), 506-511. (Yayın No: 2382251)Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

1- Endoskopik Ultrasonografi, Bölüm Adı:(Endoanal-Endorektal Ultrason Ve Uygulama Alanları)

(2014)., Kuran Sedef, Fersa Yayıncılık Ltd Sti, Editör:Oguz D, Oruç N,Çiçek B, Türkçe(Bilimsel

Kitap), (Yayın No: 2398368)

2- Gastroenterolojide Sınıflandırmalar, Bölüm Adı:(Özofagus) (2012)., Köksal Aydın

Seref,Kuran Sedef, Pelin Ofset Ltd Sti, 2012, Editör:Sasmaz N, Parlak E, Türkçe(Bilimsel

Kitap), (Yayın No: 2398055)

3- Ercp, Bölüm Adı:(Implante Kardiyak Cihazı Olan Olgularda Ercp) (2012)., Kuran Sedef,

Fersa Matbacılık Ltd Sti/Ankara, Editör:Sahin B, Parlak E, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:

2398153)

4- Ercp, Bölüm Adı:(Oddi Sfinkter Manometrisi) (2012)., Kuran Sedef,Özın Yasemın, Fersa

Matbacılık Ltd Sti/Ankara, Editör:Sahin B, Parlak E, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2398225)

5- Gastroenteroloji, Bölüm Adı:(Bulantı Ve Kusma ) (2010). Kuran Sedef, Medikal Yayıncılık Egitim Ve Iletisim Hiz. Tic. Ltd. Sti, Editör:Mungan Z, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:2397922)

6- Gastroenteroloji, Bölüm Adı:(Asit Ve Spontan Bakteriyal Peritonit) (2002)., Kuran Sedef,Kosar

Yasemın, Fersa Matbacılık, Editör:Özden A, Sahin B, Yılmaz U, Soykan I, Türkçe(Bilimsel

Kitap), (Yayın No: 2397818)
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kuran Sedef,Oguz Dılek,Parlak Erkan,Asıl Mehmet,Çıçek Bahattın,Kılıç Zekı

Mesut,Dısıbeyaz Selçuk,Sahın Burhan (2006). Secondary Prophylaxis Of Esophageal Variceal

Treatment Endoscopic Sclerotherapy Band Ligation And Combined Therapy Long Term Results. Turk

J Gastroenterol., 17(2), 103-109. (Kontrol No: 2381974)

2. Atalay Fıgen,Daglı Ülkü,Kuran Sedef,Özın Yasemın,Ernam D,Sahın Burhan (2005).

Does Acid Reflux Cause Pulmonary Disease. Turk J Gastroenterol., 16(44), 199-202. (Kontrol No:

2382056)

3. Parlak Erkan,Çıçek Bahattın,Dısıbeyaz Selçuk,Kuran Sedef,Oguz Dılek,Sahın Burhan

(2005). Treatment Of Biliary Leakages After Cholecystectomy And İmportance Of Stricture

Development İn The Main Bile Duct İnjury. Turk J Gastroenterol., 16(1), 21-28. (Kontrol No:

2382429)

4. Parlak Erkan,Kuran Sedef,Dısıbeyaz Selçuk,Çıçek Bahattın,Oguz Dılek,Sahın Burhan

(2004). Endoscopic Treatment Of Primary Sclerosing Cholangitis. Turk J Gastroenterol., 15(3),

144-148. (Kontrol No: 2382554)

5. Kuran Sedef,Daglı Ülkü,Alkım Canan,Oguz Dılek,Sahın Burhan (2002). Hypersensitive

Esophagus Can İt Be Classified As A Subgroup Of Gastroesophageal Reflux Disease. Turk J

Gastroenterol., 13(1), 24-30. (Kontrol No: 2382371)
DİGER YAYINLAR

1. Erdogan Kıvılcım Eren,Kuran Sedef,Alsancak Perıhan,Doran Fıgen (2017). Peliosis

Hepatis İn A Patient With Systemic Lupus Erythematosus. Cyprus Journal Of Medical Sciences,

1(3), 66-67., Doi: 10.5152/Cjms.2016.119 (Ulusal) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No:

3723693)

2. Tayfur Yüreklı Öykü,Büyükasık Naciye Semnur,Akın Fatma Ebru,Kuran Sedef,Yalav

Orçun,Ersoy Osman (2016). Ülseratif Kolit Zemininde Anemi: Bazen Farklı Düsünmek Gerekir..

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 15(3) (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın

No: 3723622)

3. Kalkan Ismaıl Hakkı,Etık Dıdem Özer,Öztas Erkın,Sayılır Abdurrahım,Dısıbeyaz

Selçuk,Kuran Sedef (2012). A Rare Cause Of Upper Gı Hemorrhage An Uncorrupted Sponge

Migrating İnto The Duodenal Bulb With. Gastrointestinal Endoscopy, 76(6), 1246, Doi:

10.1016/J.Gie.2012.07.027 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Teknik Not) (Yayın No: 2361448)

4. Kurt Mevlüt,Kuran Sedef,Y T Tekce,Sayılır Abdürrahim,Öztas Erkin,Nurgül Sasmaz (2011).

Brucella Epididymo Orchitis İnitially Mimicking Choledocholithiasis. Infection, 39(4), 393-394., Doi:

10.1007/S15010-011-0099-3 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No:

2380662)

5. Kuran Sedef (2011). Akalazya Tedavisi. Skop. Gastrointestinal Endoskopi Dünyası (Ulusal)

(Hakemli) (Makale Yorum) (Yayın No: 2398495)

6. Kurt Mevlüt,Öztas Erkın,Kuran Sedef,Önal Ibrahım Koral,Kekıllı

Murat,Haznedaroglu Ibrahım Celalettın (2009). Tandem Oral Rectal And Nasal

Administrations Of Ankaferd Blood Stopper To Control Profuse Bleeding Leading To Hemodynamic

İnstability. The American Journal Of Emergency Medicine, 27(5), 6311-6312., Doi:

10.1016/J.Ajem.2008.09.003 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi)

7. Alkım Hüseyın,Parlak Erkan,Sasmaz Nurgül,Akdogan Kayhan Meral,Kuran

Sedef,Bayazit M,Seven C,Gürkaynak G (2008). Secondary Aortoenteric Fistula İn Behçet S

Disease. Turk J Gastroenterol., 19(1), 49-53. (Ulusal) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın

No: 2381158)

8. Kuran Sedef,Özin Yasemin,Kacar Sabite,Kılıç Mesut Zeki,Disibeyaz Selçuk,Çıçek

Bahattın,Sasmaz Nugül (2007). Implante Kardiak Cihazı Olan Olgularda Endoskopik Sfinkterotomi

Olgu Serisi Ve Literatürün Degerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi (Ulusal) (Hakemli)

(Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 2398892)

9. Dısıbeyaz Selçuk,Kuran Sedef,Çıçek Bahattın,Parlak Erkan,Sahın Burhan (2007).

Intrahepatic Plastic Stent Entrapment Due To Guide Wire Stripping. Dig Dis Sci., 52(2), 516-517.

(Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 2381883)

10. Kacar Sabıte,Kuran Sedef,Temuçın Tülay,Ödemıs Bülent,Karadenız Nılüfer,Sasmaz

Nurgül (2007). Rectal Angiolipoma A Case Report And Review Of Literature. World Journal Of

Gastroenterology, 13(9), 1460, Doi: 10.3748/Wjg.V13.İ9.1460 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale

Vaka Takdimi) (Yayın No: 2381683)

11. Parlak Erkan,Disibeyaz Selçuk,Çıçek Bahattın,Kuran Sedef,Uçar Engin,Burhan Sahin (2006).

A Practical Way Of İnserting A Second Guide Wire İn Patients With Biliary Stricture Use Of Stent

Pusher. Dig Dis Sci., 51(2), 252-253. (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Teknik Not) (Yayın No:

2382194)

12. Kuran Sedef,Disibeyaz Selçuk,Parlak Erkan,Arhan Mehmet,Kacar Sabıte,Sahın Burhan

(2006). Biliocutaneous Fistula Following Alveolar Hydatid Disease Surgery Treated Successfully With

Percutaneous Cyanoacrylate. Dig Dis Sci., 51(1), 18-20. (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka

Takdimi) (Yayın No: 2382299)

13. Sahın Burhan,Parlak Erkan,Çıçek Bahattın,Dısıbeyaz Selçuk,Kuran Sedef (2005).

Precutting Of The Minor Papilla For Pancreatic Duct Cannulation İn Pancreas Divisum Patients.

Endoscopy., 37(8), 779 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Teknik Not) (Yayın No: 2382497)

14. Levent Filik,Kuran Sedef,Çıçek Bahattın,Zengin Neslihan,O Özyılkan,Sahin Burhan (2003).

Appendicular Metastasis From Pancreatic Adenocarcinoma. Int J Gastrointest Cancer., 34(1), 55-

58. (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 2382959)

15. Özçakar Levent,Köklü Seyfettın,Kaymak B,Kuran Sedef,Zısan Sakaogulları (2003).

The Burden Of Amyloidosis On The Gastrointestinal Tract Of An Ankylosing Spondylitis Patient. Clin

Rheumatol., 22(6), 440-442. (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No:

2382634)

16. Parlak Erkan,Kuran Sedef,Altıparmak Emın,Sahın Burhan (2002). Cut Guide Wire During

Endoscopic Sphincterotomy. Endoscopy., 34(9), 752 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Teknik

Not) (Yayın No: 2382690)

17. Özdogan Mete,Özgür Orhan,Boyacıoglu Ahmet Sedat,Coskun Mehmet,Kart Köseoglu

Hamıde,Kuran Sedef,Telatar Hasan (1996). Percutaneous Liver Biopsy Complications İn

Patients With Chronic Renal Failure. Nephron., 744(2), 442-443. (Uluslararası) (Hakemli) (Makale

Editöre Mektup) (Yayın No: 2382799),

18. Vaka Takdimi, Erdogan Kıvılcım Eren,Kuran Sedef,Alsancak Perıhan,Doran Fıgen

(2017). Peliosis Hepatis İn A Patient With Systemic Lupus Erythematosus. Cyprus Journal Of

Medical Sciences, 1(3), 66-67., Doi: 10.5152/Cjms.2016.119 (Yayın No: 3723693)

19. Vaka Takdimi, Tayfur Yüreklı Öykü,Büyükasık Naciye Semnur,Akın Fatma Ebru,Kuran

Sedef,Yalav Orçun,Ersoy Osman (2016). Ülseratif Kolit Zemininde Anemi: Bazen Farklı

Düsünmek Gerekir.. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 15(3) (Yayın No: 3723622)

20. Teknik Not, Kalkan Ismaıl Hakkı,Etık Dıdem Özer,Öztas Erkın,Sayılır

Abdurrahım,Dısıbeyaz Selçuk,Kuran Sedef (2012). A Rare Cause Of Upper Gı Hemorrhage

An Uncorrupted Sponge Migrating İnto The Duodenal Bulb With. Gastrointestinal Endoscopy, 76(6),

1246, Doi: 10.1016/J.Gie.2012.07.027 (Yayın No: 2361448)

21. Vaka Takdimi, Kurt Mevlüt,Kuran Sedef,Y T Tekce,Sayılır Abdürrahim,Öztas Erkin,Nurgül

Sasmaz (2011). Brucella Epididymo Orchitis İnitially Mimicking Choledocholithiasis. Infection,

39(4), 393-394., Doi: 10.1007/S15010-011-0099-3 (Yayın No: 2380662)

22. Yorum, Kuran Sedef (2011). Akalazya Tedavisi. Skop. Gastrointestinal Endoskopi Dünyası

(Yayın No: 2398495)

23. Vaka Takdimi, Kurt Mevlüt,Öztas Erkın,Kuran Sedef,Önal Ibrahım Koral,Kekıllı

Murat,Haznedaroglu Ibrahım Celalettın (2009). Tandem Oral Rectal And Nasal

Administrations Of Ankaferd Blood Stopper To Control Profuse Bleeding Leading To Hemodynamic

İnstability. The American Journal Of Emergency Medicine, 27(5), 6311-6312., Doi:

10.1016/J.Ajem.2008.09.003 (Yayın No: 2380914)

24. Vaka Takdimi, Alkım Hüseyın,Parlak Erkan,Sasmaz Nurgül,Akdogan Kayhan

Meral,Kuran Sedef,Bayazit M,Seven C,Gürkaynak G (2008). Secondary Aortoenteric Fistula İn

Behçet S Disease. Turk J Gastroenterol., 19(1), 49-53. (Yayın No: 2381158)

25. Vaka Takdimi, Kuran Sedef,Özin Yasemin,Kacar Sabite,Kılıç Mesut Zeki,Disibeyaz Selçuk,Çıçek

Bahattın,Sasmaz Nugül (2007). Implante Kardiak Cihazı Olan Olgularda Endoskopik Sfinkterotomi

Olgu Serisi Ve Literatürün Degerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi (Yayın No:

2398892)

26. Vaka Takdimi, Dısıbeyaz Selçuk,Kuran Sedef,Çıçek Bahattın,Parlak Erkan,Sahın

Burhan (2007). Intrahepatic Plastic Stent Entrapment Due To Guide Wire Stripping. Dig Dis Sci.,

52(2), 516-517. (Yayın No: 2381883)

27. Vaka Takdimi, Kacar Sabıte,Kuran Sedef,Temuçın Tülay,Ödemıs Bülent,Karadenız

Nılüfer,Sasmaz Nurgül (2007). Rectal Angiolipoma A Case Report And Review Of Literature.

World Journal Of Gastroenterology, 13(9), 1460, Doi: 10.3748/Wjg.V13.İ9.1460 (Yayın No:

2381683)

28. Teknik Not, Parlak Erkan,Disibeyaz Selçuk,Çıçek Bahattın,Kuran Sedef,Uçar Engin,Burhan

Sahin (2006). A Practical Way Of İnserting A Second Guide Wire İn Patients With Biliary Stricture

Use Of Stent Pusher. Dig Dis Sci., 51(2), 252-253. (Yayın No: 2382194)

29. Vaka Takdimi, Kuran Sedef,Disibeyaz Selçuk,Parlak Erkan,Arhan Mehmet,Kacar

Sabıte,Sahın Burhan (2006). Biliocutaneous Fistula Following Alveolar Hydatid Disease Surgery

Treated Successfully With Percutaneous Cyanoacrylate. Dig Dis Sci., 51(1), 18-20.:

30. Teknik Not, Sahın Burhan,Parlak Erkan,Çıçek Bahattın,Dısıbeyaz Selçuk,Kuran Sedef

(2005). Precutting Of The Minor Papilla For Pancreatic Duct Cannulation İn Pancreas Divisum

Patients. Endoscopy., 37(8), 779 (Yayın No: 2382497)

31. Vaka Takdimi, Levent Filik,Kuran Sedef,Çıçek Bahattın,Zengin Neslihan,O Özyılkan,Sahin Burhan

(2003). Appendicular Metastasis From Pancreatic Adenocarcinoma. Int J Gastrointest Cancer.,

34(1), 55-58. (Yayın No: 2382959)

32. Vaka Takdimi, Özçakar Levent,Köklü Seyfettın,Kaymak B,Kuran Sedef,Zısan

Sakaogulları (2003). The Burden Of Amyloidosis On The Gastrointestinal Tract Of An Ankylosing

Spondylitis Patient. Clin Rheumatol., 22(6), 440-442. (Yayın No: 2382634)

33. Teknik Not, Parlak Erkan,Kuran Sedef,Altıparmak Emın,Sahın Burhan (2002). Cut Guide

Wire During Endoscopic Sphincterotomy. Endoscopy., 34(9), 752 (Yayın No: 2382690)

34. Editöre Mektup, Özdogan Mete,Özgür Orhan,Boyacıoglu Ahmet Sedat,Coskun

Mehmet, Kart Köseoglu Hamıde,Kuran Sedef,Telatar Hasan (1996). Percutaneous Liver

Biopsy Complications İn Patients With Chronic Renal Failure. Nephron., 744(2), 442-443. (Yayın No:

2382799)