• 0322 999 56 86
  • sedef.kuran@gmail.com
Viral Hepatitler

Viral Hepatitler

Viral Hepatitler dünyanın her kesiminde önemli bir sağlık problemidir.  Sıklıkla karaciğerin klasik hepatit virüsleri olarak sınıflandırılan Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri hepatit nedenidir. Bu virüsler dışında başka bazı virüslerde nadiren karaciğerde hepatit yapma özelliğine sahiptirler. Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri akut hepatite sebep olurken, sadece Hepatit B, C, D virüsleri kronik hepatite neden olur. Viral hepatit enfeksiyonları sonucunda akut karaciğer yetmezliği, kronik hepatitler, karaciğer kanseri ve karaciğer sirozu gelişebilir. Viral hepatitlerde önleme ve korunma ile bu hastalıkların önüne geçilebilir. Bu nedenle farkındalık yaratmak hastaları bilinçlendirmek, korunma yollarını öğretmek, özellikle aşılama programları çok önemlidir.
A ve B hepatitlerine karşı aşılama planı mevcuttur. Tanı alan hastaların hastalıkları konuşunda bilinçlendirilmeleri, bulaş yollarının öğretilmesi, aile taranması, hastalığın tedavisi konusunda bilgilendirilmeleri pek çok ciddi sağlık probleminin gelişmesine engel olacaktır.
Hepatit A virüsü, kişiden kişiye temas yolu ile bulaşabilir, ellerin iyi yıkanmaması, tuvalet alanları, kontamine yiyecek, su ile bulaşabilir. Akut hepatit yapar. Kronikleşmez. Aşısı mevcuttur. Hijyen kurallarına uyum ile sıklığı giderek azalır
Hepatit B, C ve D virüslerinin bulaşma yolları ise sıklıkla kan yoluyla, cinsel ilişki ile ve anneden bebeğine doğum sırasında bulaştır. Gerekli kontrolleri yapılmamış kan ya da kan ürünleri, uygun şartlarda sterilizasyonu yapılmamış tıbbi ya da diş müdahaleleri, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı, sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takılarının uygulanması, manikür ve pedikür yapılması da sık bilinen bulaş yollarıdır. 
Hepatit E enfeksiyonuna neden olan hepatit E virüs (HEV) bulaşma fekal-oral yolla; kişiden kişiye temas veya kontamine yiyecek veya su/içecek tüketilmesi ile gerçekleşir. Transfüzyon ve vertikal bulaş gibi diğer bulaş yolları da bildirilmektedir.
Kronik viral hepatiti olan olguların mutlaka düzgün hekim kontrolünde olmaları gerekmektedir. Gereken olgularda antiviral tedaviler uygulanır.