• 0322 999 56 86
  • sedef.kuran@gmail.com
Kronik İshal

Kronik İshal

İshal Nedir? Ne Zaman Kronik Olarak Adlandırılır?
Günde en az üç kez şekilsiz veya sulu dışkılamaya ishal (diyare), bir aydan uzun süren ishallere de uzamış ishal (kronik diyare) adı verilir.
Akut ishallerde sıklıkla infeksiyon ya da gıda kaynaklı nedenler söz konusu iken kronik ishallerde daha fazla neden araştırılması gereklidir.

Kronik ishalin tedavisi var mıdır?
Kronik ishalin nedenine göre çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Uzun süreli ishaller mutlaka araştırılmalıdır. Kronik ishal tanısı konulan bir hastanın ayıcı tanısı için öykü ve fizik muayene oldukça değerlidir. Öykü ve fizik muayene de elde ettiğimiz verileri takiben hastaların gaita ve kan incelemeleri yapılır. Kronik ishalli olgularda doktorunuzun değerlendirmesi ile endoskopik ve kolonoskopik inceleme yapılması genelde gerekir.