• 0322 999 56 86
  • sedef.kuran@gmail.com
Karaciğer Sirozu

Karaciğer Sirozu

Siroz, farklı nedenlere bağlı olarak gelişen karaciğer hücrelerinin hasarlanması, takiben organın anatomik yapısının tümüyle bozulması ile karakterize karaciğerin fonksiyonlarını yitirmesi ile kendini gösteren hastalığa verilen addır.  
Sirozun en sık nedeni ülkemizde Hepatit B virüsüdür. Hepatit C virüsü, alkolik hepatitler, yağlı karaciğer hastalığı, otoimmun karaciğer hastalıkları, safra yolu hastalıkları, karaciğer depo hastalıkları gibi pek çok neden siroza yol açabilir. 
Her sirozun evresi aynı değildir. Bazı hastalarda belirgin bir bulgu yokken bazı olgularda sarılık, karında sıvı birikmesi, böbrek fonksiyonlarında bozulma, kanamalar, bilinç bulanıklıkları gibi tablolar görülebilir. 
Sirotik olguların mutlaka gastroenteroloji tarafından takibi ve tedavilerinin planlanması gerekmektedir.