• 0322 999 56 86
  • sedef.kuran@gmail.com
Prof. Dr. Sedef Kuran| Gastroenteroloji Nedir

GASTROENTREOLOJİ NEDİR?

Gastroenteroloji sindirim sistemi olarak isimlendirilen; yemek borusundan başlayarak, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer,safra kesesi, safra yolları aynı zamanda pankreas hastalıkları tanıları ve tedavileri ile ilgilenen bilim dalıdır.
Yutma problemleri, gastroözofageal reflü hastalığı, kronik ishal, kronik kabızlık, şişkinlik, gaz, bulantı, kusma, gastrointestinal sistemden olan aşikar yada gizli kanamalar, hemorroidler, makatta olan çatlaklar, akıntılar, kronik karın ağrıları, sarılıklar gastroenterogların sıklıkla karşılaştıkları sorunların bazılarıdır.
Endoskopi, kolonoskopi ile gastrointestinal sistem değerlendirilmekte, gerekirse çift balon enteroskopi ve kapsül endoskopi ile ince barsaktan olabilecek nedeni belli olmayan kanama yada farklı hastalıklar taranmaktadır.
ERCP denilen tetkik ile safra yolları hastalıkları, pankreas hastalıkları tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

Endoskopik ultrason ile sindirim sisteminin duvar katlarından kaynaklanan kitleler, pankreas, safra yolları hastalıkları tanıları konulabilmekte, gerekirse biyopsi ile örneklenmeleri yapılabilmektedir.
Gastrointestinal sistemin hareket fonksiyonları yine manometri denilen cihazlarla araştırılır. Yemek borusunu ilgilendiren yutma güçlüğü ve ağrılı yutma özofagus manometrisi ile değerlendirilmektedir. Kronik kabızlıkta, dışkılama zorluğunda yada gaita tutamama gibi yakınmalarda anorektal manometre ile değerlendirmeler yapılarak hastalık tanısı konmakta ve tedavi yol haritası çizilebilmektedir. Rektal ultrason ile makattaki kasların, fistüllerin, apse ve kitlelerin değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.
Gastroözofageal reflü tanısında pH metri ile değerlendirmesinde altın standarttır.

Obesitenin, hepatitlerin, alkolün, ilaçların ve pek çok hastalığın karaciğer üzerine yaptığı etkiler yine gastroenteroloji tarafından değerlendirilmektedir.