• 0322 999 56 86
  • sedef.kuran@gmail.com
Hazımsızlık (dispepsi) nedir?

Hazımsızlık (dispepsi) nedir?

Hazımsızlık (Dispepsi olarak da adlandırılır) genellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), ülserler veya safra kesesi hastalığı gibi altta yatan bir problemin belirtisi olabileceği gibi altta yatan bir hastalık olmadan da görülebilir. Altta yatan hastalık olmadan görülen dispepsi fonksiyonel dispepsidir. Genellikle karnın üst kısmında kalıcı veya tekrarlayan ağrı veya rahatsızlık hissi olarak tanımlanır. Midede hissedilen ağrı, bulantı, şişkinlik, erken doyma, yanında geğirme ve aralıklı kusma yakınmalarının bir veya birkaçının birlikte olduğu hastalık tablosu ile karakterizedir.